Karitatív derűterápia az idősotthonokban

derűterápia

DERŰTERÁPIA: DERŰT HOZUNK!

Derűterápia mindenkinek! Az Ön által befizetett összegből igyekszünk eljutni idősotthonokba, klubokba, ahol különböző derűterápiás foglalkozásokat szervezünk és elvisszük a derűt azoknak, akiknek talán a legnagyobb szüksége van rá.
MENTÁLKAPU Lépjen be egy szebb, jobb világba! Mentális wellness mindenkinek.
A humor és a derű, két jó barát.

derűnagykövet

Miért fontos a derű?

 


A modern képalkotó eljárásoknak hála, ma már tudományos tény, hogy a derű életet menthet.

Tudományos alapokon álló mentális wellnesst, derűterápiát (delightful design, designthinking based ontology) mindenkinek!

 

MIÉRT FONTOS A HUMOR?

A humor és a gyógyászat kapcsolatát a következő kategóriákban vizsgálták behatóan a referált, nemzetközi tudományos szakirodalomban:

1. a humor fontossága a betegek és az orvosok közötti kommunikációban,
2. a humornak a testi-lelki egészségre gyakorolt, műszeresen bizonyítható (fMRI) pozitív hatása,
3. a humor minőségi szerepe az egészségügyi dolgozók munkájában.

A humor vitalizáló hatásának neurális alapja Mobbs és munkatársai által a “Humor modulates themesolimbic reward centres” (A humor modulálja a mezolimbikus jutalmazó centrumokat (Neuron, 2003, 40 (5): 1041-1048.)), címen publikált tanulmányukban (fMRI felhasználásával) egyrészt azt bizonyították, hogy a humor számos kortikális régióban modulálja az aktivitást. Másrészt új evidenciákat szolgáltattak arra vonatkozóan, hogy a humor olyan szubkortikális régiók hálózatát foglalja magában, amelybe beletartozik a mezolimbikus dopaminerg jutalmazó rendszer kulcskomponense (az agy jutalomközpontja): anucleus accumbens. 

Abban feltétel nélkül egyetértenek az egészségüggyel és kognitív terápiákkal foglalkozó szakemberek, hogy a humor, a derű, a nevetés, a szellemesség stb. akkor fejti ki jótékony hatását, ha nem epizodikus, helyi, spontán, esetleges, elszórt kezdeményezés, hanem a gyógyítás folyamatába integrált átfogó stratégia, életminőség-teremtő kommunikációs rendszer. A világon vannak olyan kórházak, ahol külön szakembert alkalmaznak arra, hogy koordinálja az intézményen belül azokat a kommunikációs rendszereket, melynek középpontjában a humorterápiás programok állnak.

TÉNYEK

Számos reprezentatív kutatás bizonyítja: a betegek úgy vélik, hogy a kórházakban folyó munka professzionalizmusával nemcsak hogy összeegyeztethető a humor és a nevetés, hanem kiemelkedően fontos szerepe van a betegséggel való küzdelemben. 1. „A nővéreknek gyakrabban kellene együtt nevetniük a betegekkel.” (A megkérdezettek 80%-a ért egyet!)
2. „Jó lenne, ha a kórházi dolgozók megnevettetnék a pácienseket.” (83% kifejezetten vágyik rá!)
3. „A nevetés segít a betegség legyőzése során.” (83% teljességgel helyesli.)
4. A megkérdezettek több mint 90%-a nem értett egyet azzal, hogy a nevetés a kórházi személyzet érzéketlenségének a kifejeződése, vagy a nyegle, nemtörődöm munkavégzés tünete.

Vigyük magunkkal a derűt és adjunk belőle a leginkább rászorulóknak!

HUMOR, TÁGABB ÉRTELEMBEN A DERŰ

„Ki sóhajtoz Ki mulat / A világ csak- hangulat.” – írja Revicky Gyula Magamról című versében.A mai érzelemkutatási projektekből tudható, hogy a hangulatok nem a semmiből jönnek, hanem érzelmi életünk résztét képezik. Életünk narratívájában (elbeszélésében) testi, érzelmi és gondolkodásbeli változásaink kölcsönösen hatnak egymásra és együtt alakítják életünk történetét. Érzelmeink, hangulataink életünk történetében nyernek értelmet, ugyanakkor érzelmeink és hangulataink alakítják életnarratívánkat (élettörténeteinket). A derű mint hangulat az elbeszélés szellemeként körbelengi a történet főszereplőjét, az „én”-t. A derű olyan, mint egy impresszionista festményen a fény. A festmény nem róla szól, mégis az ábrázolás legfontosabb eleme, a derű hű kifejezője. Az a mód, ahogy kép a fények, az árnyékok és színek segítségével elbeszéli történetet, meghatározza a hangulatát. Wittgenstein szerint „a stílus az ember képe”. A derűterápia fontos eszköze a stílusnak, mint képnek az újra festése, újra formálása révén befolyásolni a személy hangulatát.

Derűbarátok és derűnagykövetek

KI A DERŰBARÁT?

Derűbarátok olyan magánszemélyek, akik már legalább egy alkalommal részt vettek derűterápiás képzésen vagy foglalkozáson. Megismerték és kipróbálták a derűterápia folyamatát és kedvező hatásait. Szolidárisak a derűterápia hitvallásával. Ismerik és elismerik a derűnagykövetek áldozatos munkáját és erejükhöz mérten segítik őket.

KI LEHET DERŰNAGYKÖVET?

Életünk során számos eredményünkre, elért sikerünkre büszkék lehetünk. Az ember erejét, a különféle közösségek minőségét azonban az mutatja meg leginkább, tagjai hogyan bánnak a hátrányos helyzetűekkel és leszakadókkal. A betegség nem válogat. Az idős kor is kérlelhetetlenül elérkezik. Bizonyos mentális és kognitív változások, társadalmi státuszunkat érintő hatások időlegesen vagy véglegesen könnyen kiszolgáltatott helyzetbe sodorhatnak bármelyikünket.Mások segítése nem erkölcsi vagy morális kérdés, nem az elesettről, hanem a legkonkrétabban és kifejezetten rólunk szól. Arról, mi mit gondolunk az emberi élet színvonaláról és értékéről. Az az erőfeszítés, amit mások emberi minőségének megőrzéséért teszünk nem vész el, hanem a saját minőségünk részévé válik. Ezt nevezzük önteremtésnek. A legtöbb, amit önmagunkért tehetünk.Tartson hát velünk!

Derűnagykövet az a derűbarátunk lehet, aki-elfogadja a derűterápia elveit és céljait, egyetért annak tudományosan bizonyított következményeivel és elismeri a derűterápia jótékony hatását az élet számos területére vonatkozóan-derűterápiás képzés keretében elsajátítja a derűterápia módszertanát és gyakorlati praxisára vonatkozó ismereteket-vállalja, hogy ingyenesen, karitatív módon részt vesz derűterápiás eseményeken lehetőségeihez mérten, de legalább negyedévente egy alkalommal-gondoskodik arról, hogy a derű nem a magánélettől és munkától leválasztható bölcselet és ideológia legyen, hanem a derűnagykövetet körüllengő, példaértékű, hiteles életszemlélet és -viszonyulás. 
Minden derűbarát és derűnagykövet álma és célja a derűbarát munkahely, intézmény és szerveződés.

Tegyünk együtt egy szebb, jobb világért!

Közzétéve: krisztiberzaczy

Nemzetközileg akkreditált mester coach, senior fokozató mediátor-kiképző tréner, derűnagykövet, ontológus és humánprofilozó. Magyar Coachszövetség 2008. kuratóriumi elnöke. Tel.: 06 70 631 33 11

Leave a Reply