Hűtlen látomás: Katus baja közös bajunk

Levélíró és a coach válasza.

Dr. Kollárné Berzáczy Kriszti coach online tanácsadása

Kérjen segítséget!
Nincs egyedül!

Levelet írok ↗

Katus levele

Tisztelt Dr. Kollárné Berzáczy Kriszti!

Párommal bő egy éve vagyunk együtt. Eddig minden olyan volt, mint a mesében, sose veszekedtünk, annál inkább közösen tervezgettünk. Aztán egy hónapja kezdett megváltozni a helyzet.

A társam hétfőtől vasárnapig egyfolytában dolgozik, és mivel nem élünk együtt, ezeken a napokon rettenetesen hiányzik. Előtte már arról beszélgettünk, milyen jó lesz, ha odaköltözik hozzám. Ám most, hogy újra megemlítettem a dolgot, kijelentette, neki kellene még ehhez egy kis idő. Attól tartok, azt hiszi, hogy magamhoz akarom láncolni, csak mert szerettem volna, ha odaköltözik és munkahelyet is vált (jelenleg ugyanis nincs bejelentve, fizetést is csak ennek megfelelően kap). Én jót akartam! Azt felelte, tudja. Néhány nappal ezelőtt pedig egyenesen azt állította, hogy nem érzi már azt a flow-t, mint a kapcsolatunk elején, szeret bár, de nem úgy, és képtelen megmagyarázni, miért.

Fogalmam sincs, mi tévő legyek. Nagyon szeretem és nem hiszem, hogy az irántam érzett szerelme egyik napról a másikra nyomtalanul eltűnik. Mit tanácsol?
Segítségét előre is Köszönöm!

Katus

ZEN Coach

Dr. Kollárné Berzáczy Kriszti

Executive és life coach
a Pécsi Egyetem KPV Kar Alkalmazott Ontológia Kutatócsoportjának alapító tagja

nemzetközi akkreditációval

A képzett coach válasza -bevezető

Kedves Katus,
köszönöm, hogy megtisztelt a bizalmával! Igyekszem most meghálálni.

Kicsit távolról kezdem. A rovartípusú kommunikáció hasonlít ahhoz, ahogy például a hangyák a legjobb génállománnyal rendelkező partnert kiválasztják: célszerűen, de mindenfajta öröm nélkül.

A hangyákkal szemben az emberek szenvedélyes választók. Örömet okoz számukra egy-egy impozáns díszítmény, táncbravúr, nyelvi lelemény vagy humor. A választásból származó élmény komplex: keveredik benne az esztétikai tapasztalat, az újdonságra irányuló vágy, a csodálat, a másik nem iránti érdeklődés, a határok feszegetése.

Az élmények oksági szerepet játszanak döntéseinkben: vagyis azokat a dolgokat választjuk, amelyek örömteli élményekhez juttatnak minket. Minél nagyobb élvezetet ígér a lehetséges partner, szituáció, szolgáltatás, áru, esemény, annál nagyobb a valószínűsége, hogy őt vagy azokat választjuk. A döntést az agyban található “általános örömmérő” mutatójának állása határozza meg.

A hangya-típusú döntés látszólag üzletszerű, semleges, haszonmaximalizáló, de erotikus távlatokat nélkülöző.

Az “erotikus távlat” kifejezést nem szexuális értelemben, és nem csupán az emberi kapcsolatok vonatkozásában használjuk. “Az erotika a képzeletbeli dolgok birodalmába tartozik, mint az ünnep, a szerepjátszás és a rítus”.
Az erotika határokat sért. “Éppen azzal, hogy valami rituális (…), valamelyik dimenziójával már súrolja (…) a törvényszegés határait”.
Egyszerűsíti a tanulást. Olyan megerősítő mechanizmus, amely segít összemérni a különféle kontextusokat, az eltérő minőségű célokat. Például, ha az evés jól esik, akkor megerősítő ok az élelemkereső stratégiához. Ha a szex jól esik, megerősíti a partnerválasztási stratégiát. Ha munka élvezetet okoz, akkor megerősíti azt a módot, ahogy dolgozunk és új távlatokat ad.

A mi felfogásunk szerint a személyes válságok főként abból származnak, hogy biológiai okok vagy kognitív torzítások miatt rosszul működik az örömmérőnk, illetve nem vagyunk képesek leolvasni a mutató állását, azaz például kevés önismerettel bírunk.

A másik probléma a kivitelezésből származik: hiába tudjuk, hogy nekünk mi okoz örömet, ha nincsenek megfelelő algoritmusaink, heurisztikáink, átfogó stratégiáink, tudásunk arra, hogy az örömmérőnk utasításait kövessük, azaz boldogok legyünk.

A coaching során úgy viselkedünk, Ön és mi, mint egy heurisztikákat (az Ön vagy a partnere életfilozófiáját, viselkedési programjait, automatizmusait, szabályait és szokásait) felfedező program, melynek egyik beépített eleme (metaheurisztikája) folyamatosan analizálja, hogy mely heurisztikák vezetnek (a kívánt jövőt megteremtő) eredményre, és melyek nem. Utóbbiakat közösen átalakítjuk, előbbieket továbbfejlesztjük.

Olyan “erotikus távlatokat nyitó” mikrovilágokat (boldogságtereket) hozunk létre, melyek világos inputtal és outputtal bírnak (konkrét válaszok születnek, kézzelfogható eredményeket kap), és jól átlátható, valamint uralható ún. “gyenge ontológiával” (rugalmas alkalmazkodóképességgel, jól használható szabályokkal, alkalmas viselkedési és érzelmi mintákkal, vonzó jővőképekkel) rendelkeznek.

A jövőből érkező “kócós válaszoknak” otthont adó gyenge ontológia lehetővé teszi, hogy megszabadítsuk Önt vagy partnerét (az önmaga számára is láthatatlanul) működő különféle bűntudat-generátoroktól, önvédelmi mechanizmusoktól, vagyis az örömmérő normális működését megakadályozó téves heurisztikáktól (szokásoktól), kognitív torzításoktól.
A közösen létrehozott, vonzó ontológiák olyan segítő modellként szolgálnak majd az Ön számára, melyek lehetővé teszik az örömmérővel összhangban működő, minőségi élményvilág felépítését, belakását és kreatív továbbfejlesztését.

Az örömmérő beállítására szánt közösen eltöltött kreatív idő felejthetetlen élménnyé válik. Később, ha már a krízis megszelídült és esetleg új viharok jönnek, gyakran fogja használni az együtt megtalált vagy kifejlesztett kompetenciákat!

Folytatom, hogy hasznosíthatja mindezt a párkapcsolatában. Lapozzon lejjebb ->

A coach válasza Katusnak -Mindannyian katusok vagyunk

Kedves Katus,

ahogy fent leírtam, nem hangyaként létezünk és gondolkodunk. A döntéseinket nem pusztán az mozgatja, hogy hasznosnak találjuk-e a választási szempontjainkat. Így aztán könnyen megtörténhet, hogy bár megígérünk valamit, de nincs kedvünk hozzá és kellemetlenné válik, ha számon kérik rajtunk. Nem azért költözünk össze, mert akkor könnyebben és gyorsabban látjuk egymást, vagy kevesebb rezsin osztozunk. Ezeknek az elhatározásoknak egy alaphoz vagy kerethez kell illeszkedniük. Akkor bútorozunk egybe, ha szerelmesen egymásra vágyunk, ha az örömmérőnk állását ez az elhatározásunk kedvezően befolyásolja.

Ezek a bizonyos alapok vagy keretek a közös és izgalmas látomások. Sajátos jellegüknél fogva a csillogásuk idővel megkopik és egészen egyszerűen bármikor, akár maradéktalanul elillannak. Hogy mitől? Igazat mond a párja, maga se tudja, hogy miért nem tartja már jó ötletnek az együvé tartozást.

Ha a látomások foszladozni kezdenek, fellazulnak a hozzájuk tartozó, korábban oly jól illeszkedő célok: egybekelés, munkahelyváltás, közös tervezgetés. Ezután marad az örömmérő nézegetése: önvád (hogy lehettem olyan hülye, hogy hittem neki), a másik nyaggatása (úgy érzem, már nem szeretsz) és a célok újragombolása: mit tehetnék most?

Az enyhén jelenhedonista attitűd (jól tudjam érezni magam a legkülönfélébb helyzetektől függetlenül) jórészt egy velünk született adottság. Aki nem rendelkezik vele (márpedig az optimizmusról szóló, megbízható felmérés szerint 58 országból 57. helyen végeztünk, ennyire lúzerként gondolunk önmagunkra, semmiféle életstratégiával és állóképességgel nem rendelkezünk), segítséget kell kérni: forduljon coachhoz. Mint ahogyan nem önmaga építi fel a házát, amiben lakik, nem műti meg saját magát, ha beteg, az öncoaching is tanulandó, mi vagyunk a “lélek mérnökei”.

Featured

Stay Warm: Roasted Pumpkin Soup

Close-up of dried, cracked earth.

What’s the problem?

Trees are more important today than ever before. More than 10,000 products are reportedly made from trees. Through chemistry, the humble woodpile is yielding chemicals, plastics and fabrics that were beyond comprehension when an axe first felled a Texas tree.

Kedves Katus,
köszönöm, hogy megtisztelt a bizalmával! Igyekszem most meghálálni.

Kicsit távolról kezdem. A rovartípusú kommunikáció hasonlít ahhoz, ahogy például a hangyák a legjobb génállománnyal rendelkező partnert kiválasztják: célszerűen, de mindenfajta öröm nélkül.

A hangyákkal szemben az emberek szenvedélyes választók. Örömet okoz számunkra egy-egy impozáns díszítmény, táncbravúr, nyelvi lelemény vagy humor. A választásból származó élmény komplex: keveredik benne az esztétikai tapasztalat, az újdonságra irányuló vágy, a csodálat, a másik nem iránti érdeklődés, a határok feszegetése.

Az élmények oksági szerepet játszanak döntéseinkben: vagyis azokat a dolgokat választjuk, amelyek örömteli élményekhez juttatnak minket. Minél nagyobb élvezetet ígér a lehetséges partner, szituáció, szolgáltatás, áru, esemény, annál nagyobb a valószínűsége, hogy őt vagy azokat választjuk. A döntést az agyban található “általános örömmérő” mutatójának állása határozza meg.

A hangya-típusú döntés látszólag üzletszerű, semleges, haszonmaximalizáló, de erotikus távlatokat nélkülöző. Az “erotikus távlat” kifejezést nem szexuális értelemben, és nem csupán az emberi kapcsolatok vonatkozásában használjuk. “Az erotika a képzeletbeli dolgok birodalmába tartozik, mint az ünnep, a szerepjátszás és a rítus”.

Az erotika határokat sért. “Éppen azzal, hogy valami rituális (…), valamelyik dimenziójával már súrolja (…) a törvényszegés határait”.
Egyszerűsíti a tanulást. Olyan megerősítő mechanizmus, amely segít összemérni a különféle kontextusokat, az eltérő minőségű célokat. Ha az evés jól esik, akkor megerősítő ok az élelemkereső stratégiához. Ha a szex jól esik, megerősíti a partnerválasztási stratégiát. Ha munka élvezetet okoz, akkor megerősíti azt a módot, ahogy dolgozunk és új távlatokat ad.

A mi felfogásunk szerint a személyes válságok főként abból származnak, hogy biológiai okok vagy kognitív torzítások miatt rosszul működik az örömmérőnk, illetve nem vagyunk képesek leolvasni a mutató állását, azaz kevés önismerettel bírunk.

A másik probléma a kivitelezésből származik: hiába tudjuk, hogy nekünk mi okoz örömet, ha nincsenek megfelelő algoritmusaink, heurisztikáink, átfogó stratégiáink arra, hogy az örömmérőnk utasításait kövessük, azaz boldogok legyünk.

A coaching és mediáció, illetve a coaching és mediáció oktatása során úgy viselkedünk közösen, Ön és mi, mint egy heurisztikákat (azaz az Ön vagy a partnere életfilozófiáját, viselkedési programjait, automatizmusait, szabályait és szokásait) felfedező program, melynek egyik beépített eleme (metaheurisztikája) folyamatosan analizálja, hogy mely heurisztikák vezetnek (a kívánt jövőt megteremtő) eredményes fogalomalkotáshoz, és melyek nem. Utóbbiakat közösen átalakítjuk, előbbieket továbbfejlesztjük.

Olyan “erotikus távlatokat nyitó” mikrovilágokat (boldogságtereket) hozunk létre, melyek világos inputtal és outputtal bírnak (konkrét válaszok születnek, kézzelfogható eredményeket kap), és jól átlátható, valamint uralható ún. “gyenge ontológiával” (rugalmas alkalmazkodóképességgel, jól használható szabályokkal, alkalmas viselkedési mintákkal, vonzó jővőképekkel) rendelkeznek.

A jövőből érkező “kócós válaszoknak” otthont adó gyenge ontológia lehetővé teszi, hogy megszabadítsuk Önt vagy partnerét (az önmaga számára is láthatatlanul) működő különféle bűntudat-generátoroktól, önvédelmi mechanizmusoktól, vagyis az örömmérő normális működését megakadályozó téves heurisztikáktól, kognitív torzításoktól.
A közösen létrehozott, vonzó ontológiák olyan segítő modellként szolgálnak majd az Ön számára, melyek lehetővé teszik az örömmérővel összhangban működő, minőségi élményvilág felépítését, belakását és kreatív továbbfejlesztését.

A közös és izgalmas látomások sajátos jellegüknél fogva megkopnak és egészen egyszerűen elillannak. Ezután marad az örömmérő nézegetése (önvád, a másik nyaggatása: ezt érzem…, nem úgy érzem…., nem hiszem…).
Az enyhén jelenhedonista attitűd (jól tudjam érezni magam a legkülönfélébb helyzetektől függetlenül) jórészt egy velünk született adottság. Aki nem rendelkezik vele (márpedig az optimizmusról szóló, megbízható felmérés szerint 58 országból 57. helyen végeztünk, ennyire lúzerként gondolunk önmagunkra, semmiféle életstratégiával és állóképességgel nem rendelkezünk), segítséget kell kérni: forduljon coachhoz. Mint ahogyan nem önmaga építi fel a házát, amiben lakik, nem műti meg saját magát, ha beteg, az öncoaching is tanulandó, mi vagyunk a “lélek mérnökei”.

Az örömmérő beállítására szánt közösen eltöltött kreatív idő felejthetetlen élménnyé válik.
Később, ha már a krízis megszelídült és esetleg új viharok jönnek, gyakran fogja használni az együtt megtalált vagy kifejlesztett kompetenciákat, amelyekkel mindhalálig kreatívan rombolhatja az örömmérővel összhangban történő választás ontológiáit.

Aki válaszolt:
Dr. Kollárné Déri Kriszti
Dr. Kollár Coaching Iskola tanára
http://www.drkollarcoaching.hu

Közzétéve: krisztiberzaczy

Nemzetközileg akkreditált mester coach, senior fokozató mediátor-kiképző tréner, derűnagykövet, ontológus és humánprofilozó. Magyar Coachszövetség 2008. kuratóriumi elnöke. Tel.: 06 70 631 33 11

Leave a Reply