Business Humánprofilozás: nem coaching! (jogvédett)

Dr. Kollárné Berzáczy Kriszti:

HP az új HR!

BeBIG humánprofilozó teszt- és diagnózisrendszer

Miért nem mernek belevágni új dolgokba a munkatársai, pedig a vezetés biztosítja a háttértámogatást? Miért nincs vonzó jövőszcenárió a kollégák előtt? Miért nem húznak eléggé? Miért azonosulnak  nehezen a vezetői utasításokkal és tervekkel? Miért nem elég önállóak? Miért nem mernek megfelelő helyen és időben segítséget kérni? Miért csúsznak a határidős feladatokkal? Miért kell folyton a „mit, miért nem”-típusú magyarázatokat hallgatnia? Megannyi kérdésre érkezik most a válasz a humánprofilozó személyében.

„Egy munkáját végző szakember soha nem tud objektív képet adni a saját dolgairól. Megfelelő perspektívából kell látni, mert akkor mutatkoznak meg a valódi arányok.” -Agatha Christie

A mára már méltán elfeledett tudós, etológus, Calhoun, az 1960-as években roppant izgalmas kutatásba fogott. Patkányok számára ideális telepet épített és azt várta, hogy robbanásszerűen elszaporodnak, s közben tanulmányozhatja a viselkedésüket: miképpen változnak a közösség szokásai, hogyan szervezik át a mindennapos életüket. Egy idő után azonban azt tapasztalta, hogy megtorpant az egyedszám növekedése, a példányok agresszívvé váltak, aszexuális viselkedést tanúsítottak. Hiába tervezett jobbnál is jobb élőhelyeket számukra, a helyzet egy idő után mindig kritikusra fordult. Calhoun maga is bátorította a kutatási programja után érdeklődőket és a tágabb közönséget, vonjanak párhuzamot a nagyvárosi népsűrűség növekedése és a várható társadalmi kataklizma között. Azóta számos cáfolat érkezett, melyet nagyjából az alábbiak szerint foglalhatunk össze: az ember nem patkány. Az élettelen rendszereken és más élő közösségekben megfigyelt összefüggések nem vagy nem feltétlenül ültethetők át egy az egyben az emberi magatartás várható alakulására és magyarázatára.

Mit tudunk humánprofilozás nélkül?

Az “utca embere” nem sok biztosat. Hétköznapokban azóta is javarészt sötétben tapogatózunk. Elég talán arra gondolni, hogy Magyarországon az első házasságok válási aránya majdnem 50%, a másodiké pedig még ezt is meghaladja. Miután a családunk, a közoktatás, de egyes képzési irányokban a felsőoktatás sem ad kellő  támpontokat ahhoz, hogyan váljunk jó szülővé, miképpen fejlesszük magunkat valódi vezetővé, milyen minőségi, alátámasztott szempontok, megfontolások, modellek segítenek a mindennapi élethelyzeteinkben, döntéseinkben, megnőtt a szerepe a személyi és  szervezeti önismeretnek, ezen belül is bullshit-megoldások helyett az objektív visszajelzéseknek.

Megszületett a humánprofilozó

A Pécsi Egyetem  KPV Karán működő Alkalmazott Ontológia Kutatóintézetben 2019-ben, szociológus, elmefilozófus, vállalatgazdaságtani tudományos szakemberek, valamint gyakorló humántanácsadók bevonásával és Dr. Kollár József vezető kutató irányításával kifejlesztették a BeBIG humánprofilozó tesztrendszert és diagnózis modellt. A projekt szervezeti környezetben való éles próbáját Dr. Kurucz Attila tanszékvezető koordinálta. A kutatási program alapjait a Kultúratudományi Szemlében és 2022. évi, már elfogadott megjelenéssel nemzetközi szakfolyóiratokban publikálták. Piaci bevezetését 2021 őszétől kezdik meg. A program gyerekek számára (pedagógusoknak, kids coachoknak, pszichológusoknak szánt használatra) és magánéleti környezetben (pl. párválasztás) is kamatoztatható. A fő cél azonban az üzleti alkalmazás.

Humánprofilozás előélete

A business profilozás több területe ismert már: számviteli, jogi környezethez való alkalmazkodás, mérnöki profilozás, sőt étkezési szokások profilozása is egyre elterjedőben. A most bemutatandó humánprofilozás egy speciális, a vállalat céljait, konkrét terveit támogató többrétegű humán-átvilágítás, diagnózisállítás, célzott heurisztikus elemzés és ennek alapján megtervezett, személyre szabott fejlesztési program.  

A módszer sok tekintetben hasonlít a kriminológiában alkalmazott profilozói eljárásokhoz. A detektívek által feltárt nyomok különböző okból kevésnek bizonyulnak (pl. megsérülnek a bizonyítékok, egy szemtanú téves adatokat közöl, mások tudatosan vezetik félre a rendőrséget). Ez a helyzet hibás következtetések egész sorát eredményezi. Megnő a nyomozás időtartama, megugranak a költségek, romlanak az eredményességi mutatók, és ezalatt a bűnelkövetők további károkat okoznak. Mindenki feszült és elégedetlen.

A profilozó számára sokszor elegendő néhány, töredékes adat, mert az általa ismert szakmai összefüggések segítségével kikövetkezteti az összes többit. Sokkal részletesebb elemzést tud biztosítani a keresett személyről, mint ahogy megismerte az illetőt a legbelsőbb környezete, munkatársai, családtagjai, barátai és a szomszédok. Míg a nyomozók a cselekmény közvetlen részleteivel foglalkoznak, a profilozó megvizsgálja a bűntett optimális kivitelezése és a tényleges elkövetés közti legapróbb különbségeket és ebből következtet a gyanusított „kézjegyére”: személyiségéből, karakteréből, pszichológiai állapotából, szokásaiból, motivációiból és kompetenciáiból adódó jellegzetességekre.

Személyi és szervezeti humánprofilozó

Hasonlóan dolgozik a humánprofilozó. A szervezet víziójának, missziójának, üzleti tervének, értékesítési stratégiáinak, technológiai utasításainak, … tökéletes és optimalizált kivitelezését összeveti azzal, ahogy a gyakorlatban megvalósították azokat. Az eltérés jórészt a munkavállalók kézjegyére utal. Komplex teszt- és diagnózisrendszer segítségével pontosan azonosítja az adottságaikat, és képes személyre szabott javaslatot tenni a kompetenciák fejlesztésére, külső-belső motivációk szükséges korrekciójára. Azt is meg tudja előre mondani, milyen viselkedések és abból származó következmények várhatók. Még azelőtt, hogy ennek konkrét jelei mutatkoznának a szervezetben.

Mi az új?

Mi az új a BeBIG humánprofilozó szisztémában a szervezetek számára?

 • Tudományosan alátámasztott. A tudományos közösségben megmérettetett.
 • Gyakorlatban tesztelt és eredményesen működő.
 • Humán-röntgen: pontosabb képet kap a munkatársairól, mint azt szeretné. 310-en, azaz több, mint 35.000 karaktert képes azonosítani és a kapott képet tovább élesíteni.
 • Konkrét és személyre szabott javaslatot ad, a munkavállalók számára miért és milyen kompetenciafejlesztést (tanulás, tréning) tart szükségesnek.
 • Pontos ajánlatot tesz arra vonatkozóan is, hogy kell motiválni egy-egy munkatársat.
 • Tizedes pontosságú, %-os számértékkel fejezi ki, hogy egy munkacsoport milyen valószínűséggel képes egymással együttműködni és a vezetéssel, illetve a szervezeti kultúrával azonosulni.
 • Rejtett konfliktusforrásokat és potenciális konfliktusszituációkat képes előrejelezni.

A humánprofilozó a szervezet vezetőjének és hr-esének, fejlesztési csapatának remek partnere. Segítségével a menedzsment  jobb, gyorsabb, értékesebb döntéseket tud hozni és a szervezet minden tagja a korábbiaknál jóval pontosabb és eredményesebb tervvégrehajtásra képes. 

Hol vetjük be a humánprofilozót?

Milyen területeken vethető be a humánprofilozó?

 • Toborzás, kiválasztás
 • Csapatépítés
 • Lojalitásfejlesztés, fluktuáció csökkentése
 • Ösztönzési rendszerek kidolgozása
 • Vezetői kommunikáció megépítése
 • Képzési programok, tréningek, coaching, mentoring-támogatások költséghatékony tervezése
 • Csoporton belüli konfliktusok kezelése
 • Eredményesség javítása, hatékonyság- és termelékenység-növelés.

A kiképzett humánprofilozó (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által védett kifejezés) tesztekre épített szakszerű diagnózist ad át a menedzsment és a szervezetfejlesztéssel foglalkozó szakemberek számára.

A business humánprofilozás és erre épülő személyes fejlesztés után növekszik lojalitás, a szerveződés iránti elköteleződés, csökken az outburning (kiégés) érzés, kisebb fluktuáció várható, eredményesebben együttműködő csoportok alakulnak. Teljesítményjavulás, eredmények, elégedettség és wellbeing-érzet.

%d bloggers like this: