Könyvajánló (bővül!)

Könyvajánló: folyamatosan bővítjük.

Könyvajánló: 12 ajánlással indítunk. Olyan könyveket válogattunk össze, amiket bátran olvashat és támaszkodhat rájuk. Nem bullshit, nem ostobaság, hanem valódi, tudományos szempontok és megfontolások. Mert a tudomány élni segít!

Pszichológia, pszichiátria tematikus blokk könyvajánló

szakkönyv Mentálkapu

Oliver Sacks: A férfi, aki kalapnak nézte a feleségét

A híres angol neurológus, Oliver Sacks meghökkentő orvosi esettörténeteiben a hangsúly nem a betegségek rémséges leírásán van. Amire Sacks kíváncsi, az a testi-szellemi fogyatékosságaival küszködő ember belső világa.Szerinte az orvos feladata az, hogy megtalálja betegének azt a közeget, a létezésnek azt a módját, ahol fogyatékosságai ellenére épnek, embernek érezheti magát. Nekünk, olvasóknak pedig ezek a történetek lehetőséget adnak arra, hogy rácsodálkozzunk az emberi természet hihetetlen gazdagságára, s egyben felülvizsgálhatjuk a fogyatékosságról alkotott elképzeléseinket. Oliver Sacks 1933-ban született Londonban, orvosi diplomáját Oxfordban szerezte.1965 óta New Yorkban él, ahol az Albert Einstein College of Medicine ideggyógyász-professzora. Eddig 22 nyelven kilenc könyve jelent meg. Ébredések (1973) című kötetéből Robert De Niro és Robin Williams főszereplésével nagy sikerű film készült, amelyet Oscar-díjra jelöltek. A The New York Times egyik kritikusa „az orvostudományok koszorús költőjének” nevezte. Sacks 2002-ben megkapta a Rockefeller Egyetem Lewis Thomas-díját, amellyel a természettudós írói életművének költői értékeit ismerték el.

könyvajánló Mentálkapu

Watzlawick, Paul; Weakland, John H.; Fisch, Richard: Változás

Watzlawick, Weakland és Fisch világsikert aratott könyve az állandóság és a változás őrségi kérdéseivel foglalkozik. Közelebbről azzal, hogy mindennapi életünkben miképpen jelentkeznek problémát jelentő feszültségek, konfliktusok, és mi a magyarázata annak, hogy e problémák bizonyos helyzetekben megoldódnak, más helyzetekben viszont állandósulnak, sőt fel is erősödnek. A sokéves pszichoterápiai tapasztalatot összegző munka mondanivalójának lényege, hogy az emberi életproblémák gyakran nem a leküzdésükre tett látszólag racionális kísérletek hatására szűnnek meg, hanem éppen annak következtében, hogy – kilépve a helyzetértelmezés szokásos kereteiből – felhagyunk ezekkel a kísérletekkel, és az eredeti problémát újrafogalmazzuk, új megvilágításba helyezzük.

Gyerekekről, gyermeknevelésről könyvajánló

könyvajánló kids coachoknak

Alison Gopnik – Patricia K. Kuhl – Andrew N. Meltzoff: Hogyan gondolkodnak a kisbabák?

A könyv címe nem tréfás és túlzó metafora, hanem mé[y és komoly analógia, mely a fejlődéslélektan mai gyermekképét sűríti magába. A mű központi tézise szerint a csecsemő veleszületett elméletalkotó képességével jön a világra, melynek segítségével a világ különböző területeiről szerzett tapasztalatait koherens rendszerekbe, úgynevezett “naiv elméletekbe” szervezi. Ez az ösztönös elméletalkotó aktivitás pedig erősen emlékeztet a felnőtt kutatók tudatos tevékenységére. Nyissuk ki hát a gyermekszoba ajtaját, és lessünk be a bölcsőbe! Amit látunk, az nem más, mint maga az ártatlanság, tehetetlenség és gondolattalanság. De valójában a bölcsőben a legnagyszerűbb elme fekszik, a leghatékonyabb tanulógép, mely csak létezik az univerzumban.

kids coachoknak irodalom

Alison Gopnik: A babák filozófiája

Amit a babák az igazságról, a szeretetről és az élet értelméről gondolnak

A kisbabák sok szempontból tudatosabbak nálunk. A felnőttek rögzült minták szerint élik életüket, ám a felfedezésre nyitott babák minden apró változást gondosan megfigyelnek a számukra még új és izgalmas világban. Így válnak az emberi faj kutató-felfedezőivé, akik apró tudósokként vonnak le pontos következtetéseket az általuk végzett statisztikai elemzésekből. Elmés kísérleteket végeznek, hogy kideríthessék, hogyan lehet anyuból egy mosolyt kicsikarni, vagy megpördíteni a bölcső fölött lógó játékot. Gopnik forradalmian új szemléletű kötetéből nemcsak az emberi agy működéséről, de a szeretet misztériumáról is sok mindent megtudhatunk a kisbabák szemszögéből.

Menedzsment könyvajánló

könyvek a Mentálkapuban

John Kao: Ötletgyár

John Kao, aki az USA-ban menedzserek tízezreinek vezetett szemináriumokat a szerrvezeti kreativitás növelése érdekében, azt állítja, hogy a 21. század a kreativitás évszázada lesz. Az a vállalat, amely nem képes a folytonos megújulásra, az ötletek “futószalagszerű” termelésére, amelyben nem válik természetessé az innováció, végzetesen lemarad az élesedő versenyben. Kao kedvenc allegóriája: a kottából fegyelmezetten játszó zenekar helyébe lép az egymásra figyelve játszó, és mégis szabadon improvizáló jazz-zenekar – a kreatív szervezet.

könyv a Mentálkapuban

Louis Ferrante: Maffialeckék

A Maffialeckék megdöbbentő és sajátságos humorral átszőtt tanulságos történetei a maffiakatonákról, capókról és donokról – akármilyen hihetetlenül is hangzik – hasznos tanácsokkal szolgálnak beosztottaknak, középvezetőknek és felső vezetőknek egyaránt. Louis Ferrante, a hírhedt Gambino család egykori tagja nem a levegőbe beszél. 

Gondolkodás iskolája a Mentálkapuban

Pólya György: A gondolkodás iskolája

A világhírű magyar matematikus azt a kérdést vizsgálja könyvében, hogyan érdemes felfedezni, azaz megtalálni az utat, ami egy tetszőleges feladat (tudományos probléma, matematikai feladat, rejtvény, stb.) megoldásához vezet. Az a célja, hogy segítséget nyújtson az ötletes gondolkodásra való nevelésben. Könyvét elsősorban matematikatanárok és matematikával foglalkozó diákok számára írta, de értékes tapasztalatokat ad mindazoknak, akiket érdekelnek a feladatmegoldás, a megfejtés módszerei, a designgondolkodás lehetséges alapjai.

Életvezetés, házasság, párkapcsolat könyvajánló

Vízen járni a Mentálkapuban

Kollár József- Berzáczy Kriszti: Vízen járni, a válságkezelés filozófiája

A Vízen járni című könyv a személyes és szervezeti válságok megoldásának komplex rendszere, kognitív filozófiája, egyben a 21. század ontológiai körképe. Úttörő kezdeményezés a hazai coaching oktatásban, valamint a gyakorló tanácsadók számára is hasznos módszertani kézikönyvként forgatható. A könyv a coaching kreatív újraértelmezése korunk kognitív tudománya révén. Kissé anakronisztikusan, de adekvátan fogalmazva: átfogó életfilozófia. A könyv üzenetét meghatározó fontos belátás, hogy az anyagi javak létrehozását fokozatosan felváltja a tudástermelés, a manufaktúra leszármazottait a mentofaktúra. A Vízen járni szisztematikus, egyben játékos bevezetést nyújt a kreatív rombolás 21. századi technikájába.

Derűterápia a Mentálkapuban

Kollár József- Berzáczy Kriszti- Mák Kornél: Derűterápia, avagy a hajótörés művészete

Érzelmeink, hangulataink életünk történetében nyernek értelmet, ugyanakkor érzelmeink és hangulataink alakítják életnarratívánkat (élettörténeteinket). A derű mint hangulat az elbeszélés szellemeként körbelengi a történet főszereplőjét, az „én”-t. A derű olyan, mint egy impresszionista festményen a fény. A festmény nem róla szól, mégis az ábrázolás legfontosabb eleme, a derű hű kifejezője. Az a mód, ahogy kép a fények, az árnyékok és színek segítségével elbeszéli történetet, meghatározza a hangulatát. Wittgenstein szerint „a stílus az ember képe”. A derűterápia fontos eszköze a stílusnak, mint képnek az újra festése, újra formálása révén befolyásolni a személy hangulatát.

a házasság 7 titka

J. M. Gottman- Nan Silver: A boldog házasság 7 titka

A könyv érthető módszere abban segít, hogy felismerjük, mi a hiba a saját házastársi viselkedésünkben és útmutatást ad arra, hogyan lehet ezen javítani. A jelenségek tudatosításához kérdőivek és gyakorlati feladatlisták találhatók a szövegben, a főbb elveket a szerzők sok eset konkrét részleteinek bemutatásával világítják meg. Arra vonatkozóan is kapunk sok hasznos tanácsot, hogyan őrizzük meg a házasság minőségét, hogyan lehet a házaspárok egymás iránti megértését, tiszteletét és barátságát elmélyíteni.

Elemi különbség a Mentálkapuban

Simon Baron-Cohen: Elemi különbség

Elemi különbség
Férfiak, nők és a szélsőséges férfiagy

Mindannyian tudjuk, hogy az ellenkező nem tagjai néha zavarba ejtő, sőt bosszantó fajnak tűnnek. Miért használja a legtöbb férfi a telefont információcserére, ahelyett hogy csevegne rajta? Miért beszélgetnek a nők a barátnőikkel inkább a kapcsolataikról és az érzelmeikről, és a férfiak legtöbbször miért csak számítógépekkel, új kütyükkel vagy sporteseményekkel foglalkoznak? Miért értik meg jobban a nők a metakommunikációt-testbeszédet? Vajon mindez csak a neveltetés eredménye?

A tulajdonságok nélküli ember a Mentálkapuban

Robert Musil: A tulajdonság nélküli ember

Attól fogva, hogy A tulajdonságok nélküli ember első kötete a harmincas évek elején megjelent, Robert Musil főművét egyre-másra Joyce Ulysses-éhez és Proust regényfolyamához hasonlítgatták. Ami e hatalmas regény indíttatását, szellemi és művészi jelentőségét illeti, e társítás csakugyan nem túloz.

Húsz évig, éppen a két világháború közé eső két évtizeden át dolgozott Musil e művén, mely éppen a 21. században nyert különös értelmet.

%d bloggers like this: